top of page
  • Writer's picturepinni baumol

דרכים גרועות לבחירת מטפל פסיכדלי

Updated: Oct 3, 2022

למרות שטיפול פסיכדלי עולה לכותרות כהצלחה מסחררת בבריאות הנפש, אפשרויות חוקיות ומסודרות לטיפול כזה כמעט ואינם בנמצא. בהעדר טיפול חוקי, נוצרו הזדמנויות רבות לטיפול "אנדרגראונד".

בסבך האפשרויות המחתרתיות קל ליפול לידי מטפלים לא מנוסים, שאינם מוכשרים לכך. לכן החלטנו לתרגם ולפרסם משאב של ארגון מזעור נזקים אמריקאי, המזהיר מפני הסכנות העיקריות. כמובן שלא כדאי ללכת למטפל/ת שאין לכם המלצות אישיות לגבי העבודה איתו/ה. אין לראות בכתוב המלצה לעבירה על החוק אלא כמשאב למזעור נזקים וחינוך בלבד.


25 views0 comments

Commentaires


bottom of page